Pomoc

 

1 Rejestracja

 

Założenie nowego konta w serwisie poczta.tv jest bardzo łatwe i darmowe. Aby rozpocząć krótką procedurę zakładania konta, kliknij przycisk lub link “Załóż konto” na stronie głównej serwisu poczta.tv.

W formularzu który się pojawi - będą pola do wypełnienia: nazwa konta (czyli to co będzie po lewej stronie znaku @ w Twoim adresie pocztowym), hasło, powtórzenie hasła oraz odzyskiwanie hasła.

Nazwa konta/login musi być unikalny - nie może już istnieć taka nazwa konta w systemie poczta.tv. Jesli istnieje - zostaniesz poinformowany o tym, że musisz wybrać inną nazwę. Nazwa konta może się składać z liter a-z, cyfr, znaków _, - i kropek.

Hasło i powtórzenie hasła - wpisane w te pola wartości muszą być takie same. Hasło należy zapamiętać, a nie zapisywać. Hasło musi być możliwie skomplikowane i długie. Dobrze jest, jeśli będzie zawierało minimum 10 znaków, wśród których będą wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne (typu @, #, $). Dobre hasło nie jest żadnym słowem ani skrótem, a zlepkiem losowych znaków.

Metoda odzyskiwania hasła to wybór możliwości, dzięki której będziesz mógł odzyskać hasło do Twojego konta jeśli ulegnie straceniu/zapomnieniu.

W przypadku wyboru metody Pytanie pomocnicze - będziesz poproszony o napisanie pytania i odpowiedzi. Gdy skorzystasz z opcji przypominania hasła w tym przypadku - odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa do odzyskania hasła.

Alternatywny adres e-mail to druga opcja - podaj tu Twój drugi adres e-mail do którego masz dostęp. W przypadku skorzystania z opcji odzyskania hasła - nowe hasło zostanie przesłane właśnie na ten adres.

Po akceptacji regulaminu kliknij przycisk na końcu formularza. Jeśli formularz jest poprawnie wypełniony - zostaniesz poinformowany o założeniu konta i zaproszony do pierwszego zalogowania się.

 

 

2 Logowanie

 

Logowanie do serwisu poczta.tv następuje poprzez wpisanie adresu e-mail (uwaga: nie loginu, a całego adresu e-mail) w odpowiednie pole na stronie głównej poczta.tv, oraz poprzez wpisanie odpowiedniego hasła pasującego do powyższego adresu. Po wpisaniu loginu i hasła i kliknięciu przycisku Zaloguj się - użytkownik zostaje od razu przenoszony do jego panelu poczty.

Błędne wpisanie pary login/hasło powoduje wyświetlenie komunikatu błędu.

 

 

3 Odzyskiwanie hasła

 

W przypadku gdy hasło zostało zapomniane - można wygenerować nowe hasło poprzez skorzystanie z opcji “Odzyskaj hasło” (link znajduje się pod przyciskiem “Zaloguj się”).

Serwis poczta.tv obsługuje dla każdego konta jedną z dwóch metod resetowania hasła. Jedną z tych metod wybiera się podczas rejestracji w serwisie. Można także nie wybierać żadnej metody - wówczas hasło nie będzie możliwe do zresetowania za pomocą systemu poczta.tv - aby zresetować hasło w takim przypadku (lub w przypadku gdy metoda odzyskiwania hasła naszego konta zawiodła) należy się skontaktować z administratorem serwisu poczta.tv i udowodnićże konto do którego hasło zapomniałeś, należy do Ciebie. Może to być związane z dodatkowymi opłatami.

Pozostałe dwie metody resetowania hasła to: resetowanie/odzyskiwanie hasła za pomocą alternatywnego adresu e-mail oraz resetowanie/odzyskiwanie hasła za pomocą odpowiedzi na pytanie pomocnicze.

W przypadku odzyskiwania hasła za pomocą alternatywnego adresu e-mail - na podstronie http://poczta.tv/odzyskiwanie-hasla/alternatywny-email należy podać adres e-mail w serwisie poczta.tv do którego hasło zostało zapomniane. Po kliknięciu “Przejdź dalej” na alternatywny adres e-mail powiązany z adresem e-mail w poczta.tv - zostanie przesłane nowe hasło.

Drugą możliwością resetowania hasła jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie pomocnicze. Po podaniu adresu e-mail do odzyskania hasła - zostanie wyświetlone zdefiniowane podczas rejestracji pytanie. Odpowiedź musi być identyczna z wpisaną podczas rejestracji - tylko wtedy hasło zostanie zresetowane.

Nowe hasło należy zapamiętać, a nie zapisywać. Hasło musi być możliwie skomplikowane i długie. Dobrze jest, jeśli będzie zawierało minimum 10 znaków, wśród których będą wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne (typu @, #, $). Dobre hasło nie jest żadnym słowem ani skrótem, a zlepkiem losowych znaków.

 

 

4 Widok listy wiadomości

 

Po zalogowaniu się, pokazuje się ekran główny poczty, ustawiony na widok foldera “Odebrane”. Poza częścią główną (listą wiadomości) w tym widoku jest kilkadziesiąt różnych kontrolek i przycisków. Poniżej ich opis:

“O programie” - uruchamia okno informacji technicznych o aplikacji.

“Wyloguj” - przycisk po wciśnięciu którego zostaniesz wylogowany z poczty. Po jego naciśnięciu aby przejść do Twojej skrzynki, będziesz musiał się z powrotem zalogować.

Obok przycisku wyloguj jest Twój adres e-mail, który możesz podawać znajomym.

“Odśwież” - przycisk sprawdzania poczty. Po jego naciśnięciu program łączy się z serwerem poczty i pobiera wszystkie najnowsze wiadomości.

“Utwórz” - za pomocą tego przycisku możesz napisać nową wiadomość e-mail

“Odpowiedz” - po zaznaczeniu na liście wiadomości jakiegoś e-maila i kliknięciu tego przycisku - przystąpisz do napisania nowej wiadomości, do nadawcy wiadomości którą zaznaczyłeś. Wiadomość ta będzie odpowiedzią i będzie zawierała cytat e-maila zaznaczonego.

“Odpowiedz wszystkim”, “Odpowiedz na listę” - to opcje umożliwiające wysłanie e-maila do nadawcy zaznaczonej wiadomości oraz do wszystkich którzy zostali zaznaczeni jako odbiorcy w tej wiadomości, oraz wysłanie maila na adres listy mailingowej na którą napisał wiadomość Twój adresat.

“Przekaż” - po naciśnięciu tego przycisku możesz zaznaczoną wiadomość (lub zaznaczone wiadomości) przesłać dalej do kolejnego odbiorcy - jako cytowaną treść lub jako załączniki nowej wiadomości

“Usuń” - przenosi zaznaczone wiadomości do folderu “Kosz” (lub innego oznaczonego w ustawieniach jako kosz). “Spam” - przenosi zaznaczone wiadomości do folderu SPAM - wiadomości od tego nadawcy już nie będą się pojawiać w skrzynce odbiorczej, ale zawsze będą trafiać do folderu SPAM

Obok przycisku spam znajduje się rozwijana lista wyboru filtra, w której możesz zaznaczyć, jakie wiadomości mają być wyświetlane na liście.

Dalej mamy kontrolkę wyszukiwania wiadomości po słowie kluczowym lub jego części

Po lewej stronie widoku listy wiadomości mamy listę folderów. Na dole tej listy jest wskaźnik zapełnienia skrzynki oraz, po jego lewej stronie - podstawowe opcje folderów, odnoszące się do wybranego folderu.

Okno listy wiadomości posiada następujące nagłówki:

Opcje sortowania wiadomości (ikona trybika), zaznaczanie hurtowe wiadomości, tytuły kolumn (po kliknięciu tytułu poczta zostanie wg niego posortowana), kontrolki przeczytania wiadomości (gwiazdka), oflagowania (flaga) oraz załącznika (spinacz).

Pod listą wiadomości jest belka z opcjami multizaznaczania, ustawieniami wątkowania wiadomości oraz stronicowaniem.

 

 

5 Pisanie wiadomości e-mail

 

Aby napisać wiadomość, należy kliknąć przycisk Utwórz lub skorzystać z którejś z opcji odpowiadania na wiadomość.

Ponad oknem pisania wiadomości mamy możliwość zapisania wiadomości jako niewysłany szkic, dodania załączników oraz sprawdzania pisowni wiadomości.

Po lewej stronie znajduje się kolumna z listą zapisanych kontaktów, po kilknięciu któregoś z nich - zostaje on ustawiony jako adresat nowej wiadomości.

Ważne pola nagłówkowe wiadomości to:

Pole OD - Tutaj jest już wpisany Twój adres e-mail, ale możesz go zmienić lub skorzystać z innej tożsamości (tożsamości można dodawać/usuwać/edytować w ustawieniach), Pole DO - tutaj wpisz adres odbiorcy wiadomości (lub odbiorców, po przecinku). Możesz też dodać odbiorcę/odbiorców CC (otrzymają oni kopię wysłanego maila), pole REPLY-TO (Odpowiedz do - to adres na jaki zostanie wysłana wiadomość zwrotna jeśli Twój adresat kliknie “Odpowiedz”), BCC (Ukryta kopia - dodaj tu adresy osób które mają dostać kopię wiadomości, ale adresy te nie będą widoczne dla adresatów wiadomości z pola DO i KOPIA), oraz followup to (Kontynuacja do - jeśli Twój adresat kliknie “prześlij dalej” - wiadomość zostanie zaadresowana do adresów umieszczonych w tym polu).

Następnie mamy temat wiadomości oraz jej treść. Można też dołączyć plik korzystając z przycisku po prawej stronie.

Po napisaniu wiadomości kliknij czerwony przycisk “Wyślij” aby przesłać ją do zdefiniowanych odbiorców.

 

 

6 Czytanie wiadomości e-mail

 

Aby przeczytać wiadomość, należy na nią dwukrotnie kliknąć na liście wiadomości.

Podczas czytania wiadomości do wyboru mamy szereg opcji, umiejscowionych ponad czytanym mailem. Możemy daną wiadomość usunąć, umieścić w żądanym folderze, wydrukować, ustawić jako spam, pobrać, oraz oczywiście odpowiedzieć, przekazać kolejnemu adresatowi, uruchomić w nowym oknie oraz wykonać wiele innych czynności.

Nagłówki wiadomości zawierają informacje o nadawcy, odbiorcy oraz datę otrzymania. Jeśli odbiorca jest zdefiniowany w książce kontaktowej oraz ma przypisane zdjęcie - pojawi się ono także w nagłówku.

W okienku poniżej mamy tekst wiadomości e-mail.

Po prawej stronie są strzałki umożliwiające przełączanie się do następnej/poprzedniej wiadomości w danym folderze, bez wychodzenia do tego folderu. Możemy jednak przejść do widoku folderu (tego lub aktualnego) poprzez kliknięcie przycisku wstecz lub kliknięcie w nazwę jednego z folderów, które są wylistowane po lewej stronie.

 

 

7 Ustawienia i zmiana hasła

 

W lewym górnym rogu aplikacji poczty, pod przyciskiem “Wyloguj”, można przejść do ustawień. Ustawień jest dużo i są one opisane dokładnie. W tym miejscu zostaną opisane jedynie najważniejsze z nich.

 

Jak zmienić ilość wiadomości wyświetlanych na podstronie?

Proszę wejść w ustawienia, natępnie w Preferencje, Widok skrzynki pocztowej, i w polu Liczba wierszy na stronie ustawić żądaną wartość (maksymalnie 200), oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem “Zapisz”

 

Jak zmienić hasło do poczty?

Proszę wejść w ustawienia, a następnie w “Hasło” i dwukrotnie wpisać nowe hasło. Hasło musi być możliwie skomplikowane i długie. Dobrze jest, jeśli będzie zawierało minimum 10 znaków, wśród których będą wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne (typu @, #, $). Dobre hasło nie jest żadnym słowem ani skrótem, a zlepkiem losowych znaków.

 

Jak ustawić podpis automatycznie doklejany do każdej wiadomości?

Proszę wejść w ustawienia, następnie w Tożsamości i kliknąć swój adres e-mail. Pojawi się okno z pewną ilością pół, w których można na przykład zdefiniować Twoją nazwę użytkownika, oraz właśnie podpis pod wiadomość. Podpis może być tekstowy, a może być w formie HTML (nie trzeba umieć programować w tym języku - po kliknięciu “Odpowiedź w HTML” edytor zmieni się automatycznie na tryb edycyjny -tzw. WYSIWYG.

 

 

8 Zarządzanie folderami, foldery specjalne Spam i Kosz

 

W ustawieniach na szczególną uwagę z racji częstego korzystania, zasługuje część poświęcona administracji folderami.

Jeśli chcesz dodać nowy folder - przejdź do ustawień, następnie kliknij Foldery i kliknij ikonę plusa pod listą folderów. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy nowego foldera, wybranie foldera nadrzędnego (foldery mogą być zagnieżdżone) oraz wybranie typu domyślnego wyświetlania wiadomości w tym nowym folderze (lista lub wątki) [wątki to wiadomości zespolone w grupy z tym samym nadawcą]. Po wypełnieniu tych danych kliknij Zapisz.

Foldery możesz również ukrywać na liście folderów w idoku głównym poprzez odznaczenie pola będącego po prawej stronie nazwy foldera w tej liście.

 

Istnieją foldery specjalne o funkcjach odebranych, wysłanych, archiwum, kopii roboczych, kosza i spamu. Do kosza trafiają wiadomości które usuniesz (i są tam przez 30 dni, następnie usuwane są bezpowrotnie automatycznie o ile nie usuniesz ich sam z kosza wcześniej) a folder spam to taki (gdzie wpada poczta reklamowa i uciążliwa).

Te foldery specjalne nie muszą wcale nazywać się tak jak ich funkcje - funkcje np. folderu kosza lub folderu spamu można przypisać do dowolnego folderu (przy czym po przypisaniu funkcji do nowego folderu, stary folder używany jako spam czy kosz - przestaje pełnić jego funkcję), podobnie jak funkcje innych folderów specjalnych - np. odebranych.

Aby to zrobić, należy wejść w Ustawienia, następnie w preferencje i foldery specjalne. Pojawia się lista folderów specjalnych i obok rozwijane listy wyboru umożliwiające wybór foldera pełniącego daną funkcję. Po zdefiniowaniu tych ustawień należy kliknąć Zapisz.

 

 

9 Książka adresowa

 

Ważną funkcjonalnością każdej skrzynki pocztowej jest książka adresowa, pozwalająca Ci nie pamiętać adresów wszystkich Twoich kontaktów.

Podgląd książki adresowej z możliwością wyboru adresata pojawia się podczas pisania wiadomości, ale pełne ustawienia tej książki możesz zobaczyć klikając na głównym ekranie aplikacji przycisk z ikoną ludzika - Książka adresowa.

Cała książka adresowa składa się z Grup. Domyślnie grupy są dwie - Kontakty osobiste i Automatycznie zbierane.

Do kontaktów osobistych możesz dopisywać osoby ręcznie, natomiast Automatycznie zbierane zawierają wszystkie adresy z którymi się kontaktowałeś. Jest to przydatne gdy chcesz napisać do obcej osoby jedną wiadomość, a nie pamiętasz do niej adresu.

Możesz także dodać nową Grupę poprzez kliknięcie przycisku Plus na dole listy grup.

W każdej grupie znajdują się kontakty.

Aby zobaczyć dany kontakt, po prostu na nim kliknij, natomiast aby go edytować - kliknij na niego, a potem Naciśnij przycisk Edytuj kontakt. Pokaże się okno edycji kontaktu - takie samo jak przy dodawaniu nowego kontaktu (aby dodać nowy kontakt, naciśnij przycisk Plus pod listą kontaktów).

Każdy kontakt może zawierać mnóstwo informacji: Imię, nazwisko, dodatkowe pola nazwy, ilustrację/zdjęcie, adresy, telefony, informacje osobiste i nawet notatki. Po wpisaniu/edycji danych nie zapomnij nacisnąć przycisku Zapisz.

Aby usunąć kontakt - kliknij ikonę śmietnika pod listą kontaktów po ówczesnym zaznaczeniu tego kontaktu.

Listę kontaktów możesz także szybko przeszukiwać korzystając z pola wyszukiwania (z lupką) lub klikając w Zaawansowane - wtedy będziesz mógł specyficznie przeszukiwać kontakty pod kątem wielu kryteriów.

 

 

10 Abonament premium

 

Poczta.tv to bez limitowy serwis darmowy.

Całkowicie za darmo możesz korzystać z pełnej funkcjonalności poczta.tv przez nieograniczoną ilość czasu bez żadnych limitów miejsca lub ilości wysyłek. Jednak w różnych miejscach interfejsu poczty przy Twojuch wiadomościach będą wyświetlane informacje reklamowe i nieprzeszkadzające reklamy wizualne, które pozwalają nam utrzymać serwer i usługę dla Ciebie.

Wykupienie abonamentu premium pozwoli Ci korzystać z poczta.tv absolutnie bez żadnych reklam ani informacji reklamowych. Zapraszamy do wykupienia.

Aby wykupić abonament premium poczta.tv, przejdź na stronę główną naszego serwisu (kliknij logo Poczta.tv) i w boksie Abonament Premium klikni ZAPŁAĆ SMS lub ZAPŁAĆ ONLINE. Płatności możesz dokonać błyskawicznie i cieszyć się darmową świetną pocztą Poczta.tv bez żadnych limitów i bez żadnych reklam!

Zapraszamy!