Regulamin serwisu Poczta.tv

 

1 Definicje

Serwis - strona internetowa Poczta.tv

Konto - dane pobierane w trakcie procesu rejestracji w Serwisie oraz edytowane poprzez Panel.

Panel - aplikacja w ramach Serwisu, do zarządzania Kontem.

Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca swoje Konto.

Administrator - właściciel Serwisu, webmaster.

Gość - osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca swojego Konta.


 

2 Postanowienia ogólne

 

Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba.

Rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne.

Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz formularza konfiguracyjnego Konta przez Użytkownika oznacza Jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w tych formularzach danych przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883), w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia regulaminu, może on usunąć Konto Użytkownika bez informowania go o tym fakcie.

 

3 Rejestracja i zarządzanie Kontem

Dla pełnej aktywacji Konta wymagana jest jego rejestracja oraz poprawne wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym i formularzu konfiguracyjnym Konta.

Użytkownik, który za pomocą serwisu udostępnia innym osobom/podmiotom treści/materiały, oświadcza, iż posiada pełne prawa lub zgodę wymagane przepisami prawa aby treści/materiały mogło być przesyłane do wspomnianych osób/podmiotów. Jeżeli podmioty trzecie wystąpią z roszczeniami do Administratora Serwisu, dotyczących naruszania praw do wysłanych informacji/treści/materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć oświadczenie w formie pisemnej, zwalniające Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Treści i zdjęcia erotyczne oraz niezgodne z prawem będą usuwane z Serwisu.

W przypadku gdy użytkownik nie będzie logował się do serwisu w ciągu ostatnich 48 miesięcy - konto zostanie automatycznie bezpowrotnie skasowane.

 

4 Odpowiedzialność

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane/przesyłane przez Użytkowników. Dołoży on jednak wszelkich starań aby Konta niezgodne z regulaminem, prawem lub w jakiś sposób naruszające porządek w tym Serwisie, były usuwane.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu celem jego konserwacji lub modyfikacji, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu oraz oferowanych przez Serwis usług, do wysyłania masowej korespondencji marketingowej i reklamowej.

 

5 Postanowienia końcowe

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu informując o tym Użytkowników.

Regulaminem obowiązującym wszystkich Użytkowników jest ten, publikowany na tej stronie, bez względu na to jaki regulamin Użytkownik akceptował w momencie rejestracji swojego Konta.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).